Evenimente și teme abordate

sănătatea albinelor și tratamentul anti-varroozei

multiplicarea și metode de lucru

Creșterea și selecția mătcilor (v. și broșura
"CREȘTEREA MĂTCILOR cu nucelul Mini-Plus")

 

apicultura ecologică, standarde, conversie și certificare

începători în apicultură și apicultori în conversie la apicultura ecologică.

Aici puteți descărca broșurile

"CREȘTEREA MĂTCILOR cu nucleul Mini-Plus" 

"COMBATAREA VARROZEI - un concept integral și natural" 

"Primii pași in apicultură"